INFORMACIÓ

Taula Elaborada amb tauler multicapa de bedoll rexapat amb freixe, estructura de roure massís, al centre una placa de basalt italià per protegir el sobre de peces calentes, acabada amb vernís setinat.