INFORMACIÓ

Habitació elaborada amb taulers multicapa de Calabo, prestatges de melamina blanca i esglaons a Haia massissa. Acabat amb vernís mat a l'aigua.