INFORMACIÓ

Prestatgeria en tauler rexapat de faig, mòduls intercanviables i modulars.