INFORMACIÓ

Escala de pi amb graons de roure massís.