INFORMACIÓ

Estructura en pi massís per a classes de psicomotricitat.