INFORMACIÓ

Vitrina, elaborada amb pi suec. Portes de vidre. Tot acabat a l'oli.