INFORMACIÓ

Porta de fusta massissa de pi Groc (Melis).