INFORMACIÓ

Folrat de paret amb llistons de faig, envernissat.