INFORMACIÓ

Plafonat amb fusta de pi massissa i acabat envellit.